Rezerwacje

ZAREZERWUJ ZAJĘCIA 

kliknij na tekst powyżej, aby przejść do naszego systemu rezerwacji, gdzie możesz założyć konto i rezerwować zajęcia online.

REGULAMIN STUDIA DOBRY PILATES

Niniejszy Regulamin opisujący zasady i warunki uczestnictwa w zajęciach grupowych i indywidualnych prowadzonych w Dobrym Pilatesie. Akceptacja postanowień Regulaminu stanowi podstawę i warunek uczestnictwa w zajęciach w naszym studio.

Rodzaje zajęć

 1. Dobry Pilates oferuje zajęcia indywidualne i grupowe.
 2. Pojedyncze zajęcia trwają 50-55 minut.
 3. Zajęcia indywidualne to praca jeden na jeden z nauczycielem.
 4. Zajęcia grupowe odbywają się w grupach 4-7 osobowych.
 5. Prowadzimy grupy o różnym stopniu zaawansowania, dopasowanym do możliwości i kondycji fizycznej uczestników.
 6. Jeśli nie ćwiczyłeś wcześniej w Dobrym Pilatesie, rozpocznij w grupie Podstawy.
 7. Miejsca na zajęciach grupowych rezerwujemy w cyklach miesięcznych.
 8. Dobry Pilates zapewnia maty oraz inny sprzęt niezbędny do ćwiczeń.
 9. Cennik zajęć dostępny jest na stronie dobrypilates.pl.

Rezerwacja i warunki uczestnictwa w zajęciach

 1. Wstęp na zajęcia możliwy jest po zarezerwowaniu miejsca przy pomocy formularza na stronie internetowej dobrypilates.pl.
 2. Każdy nowy uczestnik zajęć zobowiązany jest do wypełnienia karty przyjęcia klienta. Umożliwia to nauczycielowi dobranie odpowiednich ćwiczeń, uwzględniających stan zdrowia i ewentualne przeciwwskazania.
 3. Grupa rusza gdy zapisze się na nią co najmniej 4 uczestników. W przypadku, gdyby grupa na którą się zapiszesz, nie zebrała się, poinformujemy Cię i zaproponujemy alternatywy.
 4. Do uczestnictwa w zajęciach grupowych konieczne jest wykupienie karnetu na dany miesiąc. Karnet obejmuje zajęcia raz lub dwa razy w tygodniu, zależnie od decyzji klienta.
  Każdy uczestnik zajęć grupowych, po wykupieniu karnetu, ma przydzielone swoje stałe miejsce w grupie (grupach). W przypadku niemożliwości skorzystania z zajęć w swojej grupie, istnieje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą, w tym samym miesiącu, po wcześniejszym ustaleniu dnia i godziny z nauczycielem.
 5. Nie jest możliwe uczestnictwo w pojedynczych zajęciach grupowych. Klientów zainteresowanych pojedynczymi spotkaniami zapraszamy na zajęcia indywidualne lub sezonowe warsztaty wprowadzające.

Płatności

 1. Rezerwacja miejsca na zajęciach grupowych opłacana jest z góry za dany miesiąc, na pierwszych zajęciach w miesiącu.
 2. Cena karnetu zależy od faktycznej liczby zajęć przypadających w danym miesiącu.
 3. Odpłatność za zajęcia indywidualne uiszczana jest przed zajęciami.
 4. Możliwa jest płatność kartą i gotówką.

Nieobecności i odwoływanie zajęć

 1. Za niewykorzystane i nieodrobione zajęcia grupowe nie zwracamy pieniędzy.
 2. Bezpłatne odwołanie zajęć indywidualnych możliwe jest do 24h przed zajęciami. Po tym terminie opłata za odwołane zajęcia będzie doliczana do kolejnych zajęć.
 3. W przypadku dłuższych nieobecności wynikłych z udokumentowanych przyczyn zdrowotnych (choroba, pobyt w szpitalu) istnieje możliwość przesunięcia opłaconych z góry zajęć na termin późniejszy.
 4. Jeżeli to możliwe, prosimy zgłaszać ewentualne nieobecności z kilkudniowym wyprzedzeniem. Pomoże nam to lepiej zaplanować odrabianie zajęć,
 5. W przypadku nieobecności nauczyciela, zajęcia są przekładane na najbliższy możliwy termin lub w przypadku dłuższych nieobecności spowodowanych zdarzeniami losowymi, są odwoływane, a wpłacone przez uczestników środki zaliczane są na poczet kolejnych zajęć.
 6. Okresy wolne od zajęć (święta, urlop) podawane są z wyprzedzeniem na stronie internetowej dobrypilates.pl i fb.com/dobrypilates/. W tych okresach opłaty za zajęcia nie są pobierane.