Ma dyplomy z wiedzy o człowieku oraz wielki mózg i nie waha się ich używać. Umie obsługiwać prototypy egzoszkieletów wymyślone w drugiej dekadzie dwudziestego wieku i wykorzystuje tę wiedzę do poprawiania ludziom jakości życia. Przeklina: na jednym wydechu potrafi powiedzieć „pilates”, „Pierre Bourdieu” i „fenomenologia”.

Zwolenniczka tezy, że jesteśmy systemem i że ciało/umysł=jedność.

Dyplomowana nauczycielka Body Control Pilates® (praca na macie – wszystkie poziomy),
członkini Body Control Pilates® Association i European Register of Exercise Professionals.

Body Control Pilates Supervising Teacher (nauczycielka prowadząca praktyki)

Body Control Pilates Tutor-in-Training (w trakcie przygotowań do prowadzenia kursów nauczycielskich)

KWALIFIKACJE:

Mata:

  • Basic Matwork, czerwiec 2006
  • Intermediate Matwork, sierpień 2010
  • Advanced Matwork, sierpień 2016

Sprzęt:

  • Reformer 1, listopad 2015
  • Cadillac 1, lipiec 2016
  • Chair 1, maj 2017
  • Ladder Barrel, sierpień 2017
  • Spine Corrector&Pilates Arc, sierpień 2017

Specjalistyczne:

  • Pilates for Pregnancy 1&2, wrzesień 2013
  • Standing Pilates, listopad 2009

Warsztaty (ważniejsze):

Pilates i psychika, Mary Bowen; Pilates dla osób ze skoliozą, dr. Suzanne Martin; Pilates w chorobie Parkinsona i stwardnieniu rozsianym, Carmela Trappa; Pilates somatyczny, Brenton Surgenor

 

Podziel się dobrem