Dyplomowana nauczycielka Body Control Pilates® (praca na macie – poziom podstawowy i średniozaawansowany),
członkini Body Control Pilates® Association i European Register of Exercise Professionals.

KWALIFIKACJE:

Mata:

  • Basic Matwork, kwiecień 2016 – kwiecień 2017
  • Intermediate Matwork, kwiecień 2017

Podziel się dobrem