Dyplomowana nauczycielka Body Control Pilates® (praca na macie – poziom podstawowy i średniozaawansowany),
członkini Body Control Pilates® Association i European Register of Exercise Professionals oraz dyplomowana nauczycielka BASI Pilates.

Body Control Pilates:

  • Basic Matwork, kwiecień 2016 – kwiecień 2017
  • Pilates for Pregnancy 1&2, listopad 2016

BASI

  • Mat Program, listopad 2015 – czerwiec 2017

Podziel się dobrem